LAT RUS ENG FRA
Par biedrību
Partneri
Slieku kultūra
Kontakti
LSAA aktualitātes
Biedrība "Latvijas Slieku audzētāju asociācija" ir noslēgusi 2011.gada 26.oktobrī līgumu Nr.L-ĀTA-11-0757 ar v/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru" par projekta "Latvijas bioloģiskā vermikomposta popularizēšana un eksporta tirgus paplašināšana" īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.Audzē bez ķīmijas!
 
  SLIEKA.lv » Par biedrību
 
Par mums
Biedrība „Latvijas Slieku audzētāju asociācija” tika nodibināta 2010.gada 1.septembrī, tās dibinātāji ir sliekkopības entuziasti un uzņēmēji. Tā tika dibināta ar mērķi attīstīt sliekkopību un vermikomposta ražošanu Latvijā.

Asociācijas mērķi
  1. Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu savos statūtos noteikto mērķi, kam nav pelņas gūšanas rakstura. Biedrības tiesisko statusu un darbības pamatus nosaka statūti, Biedrību un nodibinājumu likums, Civillikums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti.
  2. Biedrības mērķis ir apvienot un apmācīt slieku audzētājus, un attīstīt sliekkopību visos Latvijas reģionos.
  3. Pārstāvēt Sabiedrības un Biedru kopējās intereses, valsts pārvaldes institūcijās, valsts, tiesu un pašvaldību iestādēs, nevalstiskās organizācijās, kā arī citās valstīs. Aktīvi ietekmēt likumdošanas un normatīvo aktu sagatavošanas un pieņemšanas procesus.
  4. Piedalīties projektos, kas saistīti ar Latvijas vides sakārtošanu.
  5. Aktīvi piedalīties ES strukturālo fondu un valsts subsīdiju izmantošanā netradicionālā lauksaimniecībā un vides sakārtošanā.
  6. Ieviest praksē jaunākas pasaules zinātnes inovācijas un tehnoloģijas, kas tiek veiksmīgi izmantotas pasaulē.
  7. Attīstīt un koordinēt jaunākos zinātniskos projektus sadarbībā ar Latvijas un pasaules vadošajiem speciālistiem.
  8. Izveidot organisko atkritumu pārstrādes centrus sadarbībā ar pašvaldībām un citām ieinteresētām organizācijām.
  9. Nākotnē panākt Latvijas zemes auglības strauju uzlabošanos, izmantojot dabiskus, ekoloģiski tīrus mēslojumu produktus. Nodrošināt Latvijas lauksaimniecībai pašpietiekamību lauksaimniecības produktu ražošanā.
  10. Panākt Latvijā vermikomposta ražošanu, izmantojot organisko atkritumu pārstrādi ar sliekām, un tā attīstību, kā vienu no Latvijas valsts ekoloģiskās lauksaimniecības prioritātēm.
Statūti un Reģistrācijas apliecība
  © LSAA 2016